CHOROBA PEYRONIEGO

W chorobie Peyroniego tkanka bliznowata tworząca się w obrębie osłonki białawej trzonu prącia może być powodem skrzywienia prącia podczas wzwodu. Skrzywienie prącia w tej chorobie może powodować ból, może utrudniać lub nawet uniemożliwiać odbywanie stosunków płciowych. Skrzywienie prącia może być więc przyczyną dużego cierpienia fizycznego i psychicznego pacjentów.

Choroba Peyroniego

dokumentacja leczenia skrzywienia prącia

Technika małoinwazyjnej operacji w chorobie Peyroniego

Dokumentacja fotograficzna leczenia 3 pacjentów - Choroba Peyroniego, prostowanie prącia, leczenie operacyjne