WYKAZ REFERATÓW

Referaty wygłoszone na posiedzeniach i kongresach naukowych


1. Kaliciński Z.H., Janiak W., Perdzyński W.: Torbiel przewodu wątrobowego prawego leczona operacyjnie. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec. w dniu 27.O5.1977r.

2. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Uchyłki pęcherza moczowego u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego i Białostockiego Pol.Tow.Chir.Dziec., Białystok, w dniu 3.O6.1978r.

3. Perdzyński W., Joszt W., Kaliciński Z.H.: Experimental studies on ureteral folding in dogs. VIII Kongres Chirurgów Dziecięcych NRD, Erfurt 23-26,O8.1978r.

4. Kaliciński Z.H., Janiak W., Perdzyński W., Marciniak A., Dumański Z.: Przetoki tętniczo-żylne podudzia u 1O-letniej dziewczynki. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 19.O9.1978r.

5. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Perdzyński W., Marciniak A., Śmigielski P.: Surgical treatment of bladder diverticula in children. Kongres Czechosłowackich Chirurgów Dziecięcych , Praga 27-29.O9.1978r.

6. Perdzyński W., Kaliciński Z., Śmigielski P., Tetmajer A., Mossakowska B., Kilian B., Baj K., Łodziński K., Hilgier A.: Sprawozdanie z 8 Kongresu Chirurgów Dziecięcych NRD. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 2O.1O.1978r.

7. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Kansy J., Perdzyński W., Ebinger K., Dumański Z.: Hepato-porto-jejunostomia w całkowitej niedrożności dróg żółciowych. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 15.O3.1979r.

8. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Joszt W., Zarzycka E., Fryszman A.: Pozapęcherzowe przemieszczenie moczowodów u dzieci. Jednodniówka Urologiczna Pol.Tow.Chir.Dziec. Baranów Sandomierski 28.O5.1979r.

9. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Joszt W., Zarzycka E., Fryszman A.: Surgical treatment of the ectopic ureters in children. VI Kongres Węgierskich Chirurgów Dziecięcych, Szeged 5-8,O9,1979r.

1O. Kaliciński Z.H., Ebinger K., Joszt W., Zarzycka E., Grodner Z., Perdzyński W., Jeżewska A., Baka M.: Wyniki leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego z zastosowaniem środoperacyjnego płukania O,9% NaCl w zapaleniach otrzewnej u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 28.O6.1979r.

11. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Joszt W., Perdzyński W., Jeżewska A., Marciniak A.: Naczyniak żyły głównej górnej u 12-letniej dziewczynki. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 28.O6.1979r.

12. Kaliciński Z.H., Zarzycka E., Joszt W., Perdzyński W., Jeżewska A., Scholtz Z.: Rozległe przetoki tętniczo-żylne podudzi - wynik leczenia operacyjnego. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol. Tow. Chir. Dziec., w dniu 28.O6.1979r.

13. Perdzyński W., Maruszyński M., Kaliciński Z.H., Dumański Z., Mastalerski J., Woynarowski M.: Porównanie przydatności nici z jedwabiu i z polikwasu glikolowego w chirurgii tętnic u psów. Posiedz. Oddz. Warszawskiego Pol.Tow.Chir.Dziec., w dniu 22.11.1979r.

14. Perdzyński W., Maruszyński M., Kaliciński Z.H., Dumański Z., Mastalerski J., Woynarowski M.: Porównanie odczynów tkankowych na nici z polikwasu glikolowego i jedwabne w chirurgii tętnic. V Zjazd Naukowy Pol. Tow. Chir. Dziec., Poznań, 21 - 23.O6.198Or.

15. Kaliciński Z.H., Baka-Jakubiak M., Kansy J., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Diagnostik, Klassifikation und Behandlung der Doppelbildung des Oberen Harntraktes. IX Kongres Naukowy Chirurgów Dziecięcych NRD, Karl-Marx-Stadt 21 - 23.1O.1980r.

16. Kaliciński Z.H., Kansy J., Baka-Jakubiak M., Joszt W., 1 Perdzyński W.: The surgical treatment of the true diverticula of the bladder in children. V Kongres Greckiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Saloniki 28 - 29.O6.1980r.

17. Kaliciński Z.H., Kansy J., Joszt W., Baka M., Perdzyński W.:Diagnosis, Classification and treatment of the duplications of the urinary tract in children. II Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Naukowe Chirurgów Dziecięcych, Malaga 23-26.09.1981r.

18. Kaliciński Z.H., Kansy J., Zarzycka E., Joszt W., Osiecka Z., Perdzyński W.: Odległe wyniki leczenia operacyjnego odpływów pęcherzowo-moczowodowych u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D. w dniu 19.11.1981r.

19. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Surgery of megaureters; Folding procedure and late results. 16th Annual Meeting of Pacific Associatin of Pediatric Surgeons, 15 - 19 O5. 1983, Fukuoka, Japonia.

2O. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Perdzyński W., Kotarbińska B.: Achalazja u 1O-letniego chłopca ze współistniejącą cisawicą. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., kwiecień 1985.

21. Perdzyński W., Zarzycka E., Kaliciński Z.H.: Wrzodziejące zapalenie jelit po operacjach radykalnych w chorobie Hirschsprunga. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., kwiecień 1985.

22. Kaliciński Z.H., Szczerbowska E., Joszt W., Perdzyński W., Krasnopolski J.: Opieka pooperacyjna nad noworodkiem. XII Sympozjum Pol. Tow. Chir. Dziec., maj 1986, Lublin.

23. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Operative treatment of duplicated ureters in children. VI Zjazd Węgierskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, październik 1986r, Szeged, Węgry.

24. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: Eine neue methode der submucosen transplantation des doppelureters bei kindern, XII Kongres Chirurgów Dziecięcych NRD, 4-6 listopad 1986, Gera.

25. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Sarosiek A., Dumański Z.: A new method of operative treatment of duplicated ureters. 24 th Congress of Japanese Society of Pediatric Surgeons, 27 - 29.O5.1987r, Kobe.

26. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Congenital external fistula of the main parotid duct - an own procedure, 24 Congress of Japanese Society of Pediatric Surgeons, 27 - 29.O5.1987r., Kobe.

27. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W.: Surgery of megaureters: folding procedure, long-term results. IV Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Naukowe Chirurgów Dziecięcych, San Sebastian 2 - 3 listopad, 1987r.

28. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Congenital external fistula of the main parotid duct: our own operative procedure. IV Hiszpańsko-Polskie Sympozjum Naukowe Chirurgów Dziecięcych, San Sebastian 2 - 3 listopad, 1987r.

29. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Nowy sposób przemieszczania ujścia skórnego przewodu głównego ślinianki przyusznej do jamy ustnej. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., Warszawa 2.12.1987r.

3O. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Kansy J.: Nowy sposób podśluzówkowego przeszczepiania moczowodów podwójnych u dzieci. IV Sympozjum Urologii Dziecięcej "Ureter Duplex", 15 kwiecień 1988r, Warszawa.

31. Kaliciński Z.H., Stodulski B., Jurkiewicz B., Perdzyński W.: Uwagi o odprowadzeniu nadpęcherzowym moczu sposobem Brickera. Sympozjum Sekcji Urologii Dziecięcej P.T.Ch.D., 17 - 18.O6.1988r., Bęsia.

32. Perdzyński W., Kaliciński Z.H., Bokwa T.: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej; własny sposób operacji. VII Zjazd Naukowy Pol.Tow.Chir.Dziec., Szczecin, 26-28.O5.1988r.

32. Bokwa T., Jurkiewicz B., Perdzyński W.,Sarosiek A.,Kaliciński Z.H.: Próby ratowania części jedynej nerki (opis 3 przypadków). Sympozjum Sekcji Urologii Dziecięcej P.T.Ch.D., 17-18.O6.1988r., Bęsia.

33. Kaliciński Z.H., Joszt W., Kansy J., Perdzyński W.: Long-term results after folding of megaureters. IX Węgierskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, 24-26.O8.1989r., Pecs, Węgry.

34. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Kansy J., Jurkiewicz B.: Przeszczepienie moczowodów całkowicie zdwojonych przez ich rozdzielenie. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 18-2O wrzesień 1989r.

35. Kaliciński Z.H., Joszt W., Perdzyński W., Zarzycka E., Kansy J.: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci. Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków 18-2O wrzesień 1989r.

36. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Jurkiewicz B., Zarzycka E., Perdzyński W., Joszt W.,Stodulski B.: Różne postacie wad towarzyszących nerce pojedynczej. XV Sympozjum P.T.Ch.D., Jastrzębia Góra 25-27 maj, 1990r.

37. Kaliciński Z.H., Perdzyński W.: Cięcie sekcyjne nerki w leczeniu kamicy odlewowej u dzieci. Zjazd Urologów listopad 1990 r.

38. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Zagadnienia chirurgii górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci. IV Dzień Kliniczny Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia, Łódź 11 czerwca 1991r.

39. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Goszczyk A., Perdzyński W., Sarosiek A.: Posiedzenie Naukowe Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 16 maja 1991r.

4O. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Wielgołaski E., Osiecka Z., Sarosiek A.: Kamica odlewowa - leczenie operacyjne przez nacięcie sekcyjne nerki. Posiedzenie Naukowe Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 16 maja 1991r.

41. Kaliciński Z.H., Wielgołaski E., Perdzyński W., Misztal S., Sarosiek A., Gil J.: Pourazowe przerwanie dwunastnicy. Posiedzenie Naukowe Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 21 marca 1991r.

42. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Rafińska J., Gil J.: Urazy trzustki u dzieci. Posiedz. Oddz. Warszawskiego P.T.Ch.D., 21 marca 1991r.

43. Kaliciński Z.H., Perdzyński W., Zarzycka E., Sarosiek A.: Leczenie chirurgiczne moczowodów olbrzymich u dzieci. Zjazd Chirurgów Dziecięcych Czechosłowacji, Bratysława, lipiec 1991r.

44. Perdzyński W.: Long-term results in megaureter surgery by folding technique. International Workshop on Pediatric Surgery, Iowa University 1O-11 maja,1992r., Iowa City, USA.

45. Perdzyński W.: Results of operative treatment of duplicated ureters with a new method of reimplantaion. International Workshop on Pediatric Surgery. 1O - 11 maja 1992r., Iowa University, Iowa City, USA.

46. Bokwa T., Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Kamica odlewowa nerek u dzieci. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej P.T.Ch.D., Gdańsk-Sobieszewo, 3O-31 maja 1992r.

47. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W., Żmijewski Z.: Anterior approach in late reconstructions of injuries of the bladder, urethra and vagina in children. V Polsko-Hiszpańskie Sympozjum Chirurgów Dziecięcych, 8-9 czerwiec 1993r, Warszawa.

48. Kaliciński Z.H., Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W., Żmijewski Z.: Przedni dostęp w radykalnych operacjach naprawczych pęcherza, cewki moczowej i pochwy. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej PTChD, 4-5 czerwiec 1993r, Wigry.

49. Bokwa T., Jurkiewicz B., Perdzyński W., Krasnopolski J.,Stodulski B., Zarzycka-Szczerbowska E., Kaliciński Z.H., Kaszyński H., Kansy J., Osiecka Z.: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych u niemowląt. VIII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Chir. Dziec., Warszawa 21 - 24 października 1992 r.

5O. Kaliciński Z.H., Jurkiewicz B., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stodulski B., Sarosiek A., Osiecka Z.: Rozdzielenie i przeszczepienie całkowicie zdwojonych moczowodów - wyniki odległe. VIII Zjazd Naukowy Pol. Tow. Chir. Dziec.,Warszawa 21 - 24 października 1992r.

51. Kaliciński Z. H., Krasnopolski J., Bokwa T., Perdzyński W., Żmijewski Z.: Przedni dostęp w radykalnych operacjach naprawczych pęcherza, cewki moczowej i pochwy. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej Pol. Tow. Chir. Dziec., Wigry, 4-5.O6.1993r.

52. Szczerbowska E., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Żmijewski Z., Harnik M., Kaliciński ZH: Jednoetapowa operacja kloaki u 1,5 letniej dziewczynki. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD w dniu 19.O1.1994r.

53. Perdzyński W., Szczerbowska E., Żmijewski Z.: Przemieszczenie przetoki kałowej we wrodzonej niedrożności odbytu. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD w dniu 19.O1.1994r.

54. Perdzyński W., Kaliciński ZH: Chirurgiczne leczenie moczowodów olbrzymich u dzieci. Zjazd Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn, 5-8 maja 1994r.

55. Bokwa T., Kaliciński ZH., Perdzyński W., Jurkiewicz B., Szczerbowska E.: Odległe wyniki przeszczepiania całkowicie zdwojonych moczowodów własnym sposobem. Zjazd Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie, Londyn, 5-8 maja 1994r.

56. Perdzyński W., Kaliciński ZH, Szczerbowska E.: Operacyjne fałdowanie moczowodów olbrzymich u dzieci. Sympozjum Chirurgii Dziecięcej, Warszawa, 24 października 1994r.

57. Perdzyński W., Kaliciński ZH, Krupa A., Jung A., Rutka J., Olszewski S., Harnik M.: Wyniki leczenia kamicy odlewowej u dzieci przy zastosowaniu nacięcia miąższu nerki. IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów Wojska Polskiego w Ryni 2-4. O6. 1995r.

58. Bokwa T., Kaliciński ZH, Perdzyński W.: Completely duplicated ureters. Various surgical procedures. VIth Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons, Barcelona (Spain) 8-9.O6.1995.

59. Jung A., Goszczyk A., Krasnopolski J., Perdzyński W.: Value of urodynamic examinations of children with vesicoureteral reflux. VIth Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons, Barcelona (Spain) 8-9.06.1995.

60. J. Trawiński, W.Perdzyński, M.Kałczak: Przypadki torbieli zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych u dzieci. XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Patologów, Rzeszów 22-24 czerwca 1995r.

61. Bokwa T., Kaliciński ZH., Perdzyński W., Szczerbowska E.: Transpubic approach for reconstructive surgery of the genitourinary injuries and congenital malformations. VIth Spanish-Polish Symposium of Pediatric Surgeons, Barcelona (Spain) 8-9.06.1995.

62. Perdzyński W., Bokwa T., ZH Kaliciński: Chirurgiczne leczenie moczowodów olbrzymich w całkowitych zdwojeniach górnych dróg moczowych. Sympozjum Urologii Dziecięcej PTChD, 5 - 7 pażdziernika 1995r, Koronowo.

63. Perdzyński W.: Przemieszczenie nieprawidłowo wykonanej przetoki kałowej we wrodzonej niedrożności odbytnicy: nowa technika operacyjna. Sympozjum "Osiągnięcia nauki wojskowej w zastosowaniach niemilitarnych", Warszawa, 15-19 listopada 1995.

64. Perdzyński W.: Wrodzona przetoka zewnętrzna głównego przewodu ślinianki przyusznej: nowa metoda leczenia operacyjnego. Sympozjum "Osiągnięcia nauki wojskowej w zastosowaniach niemilitarnych", Warszawa, 15-19 listopada 1995.

65. Bokwa T, Kaliciński ZH, Perdzyński W: Dojście przezłonowe w rekonstrukcji narządów miednicy małej.Sympozjum Urologii Dziecięcej PTChD, 5 - 7 pażdziernika 1995r, Koronowo.

66. Perdzyński W.: Chirurgiczne leczenie moczowodów olbrzymich u dzieci. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 9.O1.1996r.

67. Cz.Szymkiewicz, .Urbanowicz, A. Jankowski, W. Perdzyński: Wodonercza - dyskusja okrągłego stołu. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 11.O1.1996r.

68. Cz. Szymkiewicz, W.Perdzyński, W.Urbanowicz, A.Jankowski: Moczowody olbrzymie - dyskusja okrągłego stołu. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 12.O1.1996r.

69. A.Jankowski, Cz.Szymkiewicz, W.Perdzyński, W.Urbanowicz: Zastawki cewki tylnej - dyskusja okrągłego stołu. III Warsztaty Chirurgiczne "Wrodzone uropatie zastoinowe", Szklarska Poręba 12.O1.1996r.

70. W. Perdzyński: Surgical treatment of megaureters in children. Wykład w Szpitalu dziecięcym w Kobe (Japopnia), 14 czerwca 1996r.

71. W. Perdzyński: Duplicated ureters; long-term results of surgical treatment. Wykład w Szpitalu Dziecięcym w Kobe (Japonia), 14 czerwca 1996r.

72. W. Perdzyński: Long-term results of surgical treatment of megaureters. Wykład w Tokyo University, 2O czerwca 1996r.

73. W. Perdzyński: Transpubic approach in the treatment of congenital anomalies of the lower urinary tract in children. Wykład w Tokyo University (Japonia), 2O czerwca 1996r.

74. W. Perdzyński: Surgical treatment of fecal incontinence in children after the operations of high anorectal anomalies. Wykład w Narodowym Szpitalu Dziecięcym w Tokio, 21 czerwca 1996r.

75. Perdzyński W., Kaliciński Z.H.: Ocena skuteczności operacyjnego fałdowania moczowodów olbrzymich sposobem Kalicińskiego u dzieci. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kraków 18 - 21 września 1996.

76. Kaliciński Z.H., Bokwa T., Perdzyński W., Zarzycka - Szczerbowska E. Harnik M.: Chirurgia moczowodów olbrzymich u dzieci do lat 3. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kraków 18-21 września 1996r

77. Perdzyński W.: Operacyjne fałdowanie moczowodów olbrzymich u dzieci. Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD, 28.XI.1996r.

78. Joszt W., Perdzyński W.: Przerywanie zastawki cewki balonikiem Foleya u noworodków i niemowląt.Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD, 28.XI.1996r.
79. Bokwa T., Perdzyński W.: Nowa technika przeszczepiania mo- czowodów podwójnych u dzieci. Posiedzenie Oddziału Warszaw- skiego PTChD, 28.XI.1996r.

80. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J.: Alkoholizacja torbieli pojedynczej nerki u 3 - letniego chłopca. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej PTChD, Jodłowy Dwór 22-25 maja 1997r.

81. Bokwa T., Perdzyński W.,Harnik M.: Ureterocele of the duplicated system: surgical management. Erfurter Kinderchirurgentag, Erfurt (Niemcy) 31.05.1997r.

82. Perdzyński W., Zarzycka E., Bokwa T., Harnik M., Trawiński J.: Folding of megaureters in children under 2 years of age. Erfurter Kinderchirurgentag, Erfurt (Niemcy) 31.05.1997r.

83. Perdzyński W.: Chirurgiczne przyczyny krwiomoczu, XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia, Kościelisko 12-13 czerwca 1997r.

84. Perdzyński W., E. Zarzycka-Szczerbowska, B. Jurkiewicz, J. Rutka, A. Kamińska, S. Olszewski: Leczenie wodonercza i kamicy układu moczowego powikłanej zwężeniem połączenia moczowodowo-pęcherzowego u dziecka z zespołem nerczycowym. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Dziecięcej PTChD pt. Zastosowanie elementów przewodu pokarmowego w urologii dziecięcej. Ciekawe i trudne przypadki w urologii dziecięcej. Zakopane 14-16 maja 1998r

85. Perdzyński W., Trawiński, Harnik M., Rutka J., Żmijewski Zb.: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pecherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. 28 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn 18-20.06.1998r

86. Żuber J., Kalicki B., Jung A., Perdzyński W., Rutka J., Klewar M., Kłosowicz S.: Termowizyjna ocena wybranych przypadków patologii układu żylnego u dzieci. I Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, Kościelisko k. Zakopanego, 12-13 września 1998r

87. Perdzyński W.: Przydatność badania termowizyjnego w ocenie wyników leczenia wybranych wad i chorób układu żylnego u dzieci - doniesienie wstępne, Posiedzenie Oddziału Warszawskiego PTChD, Warszawa 17 grudnia 1998r.

88. Perdzyński W., Szczerbowska E., Trawiński J., Jurkiewicz B.: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci poniżej 2 roku życia. XXIX Kongres PTU, 18-19 czerwca 1999r, Warszawa. Streszczenia, Urologia Polska 1999, 52, 2a, 64.

89. Perdzyński W., Klewar M., Rutka J., Żmijewski Z.: Simple renal cysts in children - treatment with alcohol injected into the cyst`s lumen. 8th International Congress on Interventional Ultrasound, Copenhagen, August 31st - September 3rd, 1999.

90. Jung A., Żuber J., Kalicki B., Więcek B., Perdzyński W.: Termowizja w diagnostyce naczyniowej, II Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie, 18-19 września 1999r Kościelisko k. Zakopanego.

91. Perdzyński W., Kalicki B., Jung A., Żuber J.: Wykorzystanie termowizji w ocenie wyników leczenia wybranych wad i chorób układu żylnego u dzieci, Sesja Szkoleniowo - Naukowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, 7- 9 października 1999r

92. W. Perdzyński, M. Klewar, J. Rutka, Z. Stembrowicz, B. Sakson: Torbiele pojedyncze nerek u dzieci - leczenie alkoholem podawanym do światła torbieli. III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Zakopane, 27 - 28 kwietnia 2000r.

93. W. Perdzyński, J. Trawiński, M. Harnik, Z. Żmijewski: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu (z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. X Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Gdańsk 20-23. 09. 2000r.

94. J. Poznański, B. Stawarz, W. Perdzyński: Stosowanie sztucznego zwieracza moczowego AMS 800 w leczeniu nietrzymania moczu u mężczyzn. XXXI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Bydgoszcz 24-26 maja 2001r.

95. W. Perdzyński, E. Szczerbowska, J. Trawiński, J. Krasnopolski, B. Jurkiewicz, T. Bokwa, M. Harnik: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich u dzieci poniżej 2 roku życia. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kazimierz Dolny 31 maja - 2 czerwca 2001r.

96. W. Perdzyński, E. Szczerbowska, B. Jurkiewicz, T. Bokwa, M. Harnik: Leczenie operacyjne moczowodów olbrzymich w całkowitych zdwojeniach górnych dróg moczowych. . Konferencja Naukowa Sekcji Urologii Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Kazimierz Dolny 31 maja - 2 czerwca 2001r.

97. W.Perdzyński, B.Stawarz: Chirurgiczne leczenie wrodzonego zagięcia prącia u młodych mężczyzn. XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Pułtusk, 18 - 20 października 2001.

98. W.Perdzyński, E. Szczerbowska, M. Harnik: Wyniki odległe wycięcia klina miąższu nerki dokonanego dla uzyskania prostego przebiegu i pełnej drożności moczowodu w czasie operacji wodonercza u dziecka z dużym powiększeniem nerek spowodowanym zespołem nerczycowym. Konferencja Naukowa Sekcji Urologii PTChD, Zamość,16 - 18 maja 2002r.

99. W. Perdzyński, J. Węglarska, J. Trawiński, E. Szczerbowska, M. Harnik: Leczenie obustronnych ciężkich zaburzeń spływu moczu z górnych dróg moczowych u dziecka z zespołem nerczycowym. XXXII Kongres Naukowy PTU, Wrocław 13 - 15. 06. 2002r.

100. W. Perdzyński, B. Stawarz: Chirurgiczne leczenie wrodzonego zagięcia prącia u młodych mężczyzn. XXXII Kongres Naukowy PTU, Wrocław 13 - 15. 06. 2002r.

101. W. Perdzyński, J. Trawiński, M. Harnik: Wyniki leczenia operacyjnego moczowodów olbrzymich IV typu ( z odpływem pęcherzowo-moczowodowym i ze zwężeniem w tym samym moczowodzie) u dzieci. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojska Polskiego, Jurata 19 - 21 wrzesień 2002r.

102. W. Perdzyński, H. Zieliński: Nesbit method in surgical treatment of congenital penile curvature in young men. XVIIIth Congress of the European Association of Urology, March 12 - 15, 2003, Madrid, Spain.

103. W. Perdzyński: Moczowód olbrzymi. Wykład im. prof. Tadeusza Krzeskiego z urologii dziecięcej. XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Szczecin 5 - 7 czerwca, 2003r.

104. W. Perdzyński, B. Stawarz: Rekonstrukcja skrzywienia prącia w chorobie Peyroniego z całkowitym usunięciem bliznowatej płytki i z pokryciem ubytku w osłonce białawej. XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Szczecin 5 - 7 czerwca, 2003r.

105. Osman S., Pawlik K., Perdzyński W., Stepień P., Porębska A.: Leczenie moczenia nocnego z towarzyszącymi zaburzeniami czynnościowymi dolnych dróg moczowych u dzieci. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Wrocław, 17 - 20 września, 2003r.
106. Pawlik K., Osman S., Perdzyński W., Stepień P., Porębska A.: Wpływ przeszkody podpęcherzowej na sposób leczenia dzieci z moczeniem nocnym. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Wrocław, 17 - 20 września, 2003r.
107. Perdzyński W., Gomuła A.: Surgical treatment of congenital penile curvature. Second International Symposium on Sexual Surgery, February 19th, 2004, Moscow, Russia.
108. Osman S., Perdzyński W., Stępień P., Pawlik K., Niedziela W.: Izolowane moczenie nocne u dzieci spowodowane zmniejszoną pojemnością pęcherza. III Spotkania Urodynamiczne, Wigry, 4 - 6 czerwca 2004r.

109. Perdzyński W., Mikucki J., Lewicki A., Kidawa A.: Operacja Nesbita w leczeniu wrodzonych skrzywień prącia. XXXIV Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Kraków, 24 - 26 czerwca, 2004r.

110. Perdzyński W., Kidawa A., Lewicki A.: Technique for the foreskin preservation during Nesbit operation for congenital penile curvature. 7th Congress of the European Society for Sexual Medicine, London, UK, December 5 - 8, 2004.

111. Perdzyński W.: Ucisk pomiędzy palcami jako nowa metoda tamowania krwawień w operacjach skrzywień prącia, w których nacinana jest osłonka biaława. 35 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Lublin, 23 - 25 czerwca 2005r.

112. Perdzyński W.:"Pressure against incision of tunica albuginea as a new method of bleeding control in operations of pen ile curvature", 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine, Copenhagen (Denmark), 4 - 7 December 2005.

113. Gekas A., Kartsaklis P., Palaiodimos I., Konstantinidis C., Kalogeropoulos N., Perdzynski W., Djordjevic M., Perovic S.:Surgical treatment of Peyroni Disease. Use of free autograft of buccal mucosa and free autograft of safenous vein. 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine, Copenhagen (Denmark), 4 - 7 December 2005

114. Perdzyński W., Adamek M.: Leczenie operacyjne w przypadku kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa, 36 Kongres Naukowy PTU, Poznań 22 - 24.06.2006r.

115. Perdzyński W., Adamek M: Treatment of penile cripple after operations for hypospadias. 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Vienna, 3 - 6 of December 2006.

116. Perdzyński W., Adamek M.: Leczenie operacyjne wrodzonego skrzywienia żołędzi. XXXVII Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Warszawa, 21 -23 czerwca 2007.

117. Perdzyński W., Adamek M.: Surgical treatment of glans tilt. 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, 25 - 28 November, 2007, Lisbone (Portugal)

118. Perdzyński W., Adamek M.: Wycięcie eliptycznego fragmentu warstwy zewnętrznej osłonki białawej jako element nowej, małoinwazyjnej metody leczenia operacyjnego wrodzonego skrzywienia prącia. 38 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Wisła, 19 - 21 czerwca 2008.

119. Perdzyński W., Adamek M.: Excision of external layer of the tunica albuginea as an element of a new, little-invasive operative method for congenital penile curvature. Joint Congress of the European and International Societies for Sexual Medicine, Brussels (Belgium), 7 - 11 December, 2008.

120. Perdzyński W., Zarzycka-Szczerbowska E., Stępień P., Osman S.: Leczenie kalectwa prąciowego po operacjach spodziectwa u dzieci. 39 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Poznań, 18 - 20, 06. 2009r.

121. Perdzyński W., Adamek M.: Ways to decrease invasiveness during operation for congenital penile curvature. 12th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Lyon (France), 15 - 18 November, 2009.

122. Perdzyński W., Adamek M.: Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature. Vth International Meeting on Reconstructive Urology, Hamburg (Germany), March 3 - 5, 2010.

123. Perdzyński W., Adamek M: Leczenie operacyjne w przypadkach długoodcinkowych zwężeń cewki moczowej w materiale własnym. 40 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Bydgoszcz, 17 - 19 czerwca,2010r.

124. Perdzyński W.: Corporoplasty for penile curvature - tunical attenuation technique. 3rd Surgical Workshop of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery "Sava Perovic". 29 - 30 October, 2010, Belgrade, Serbia.

125. Perdzynski W., Adamek M.: Excision of elliptic fragment of external layer of tunica albuginea as a new little-invasive method of treatment of congenital penile curvature - late results. 14th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Milan (Italy), 1 - 4 December 2011.

126. Perdzynski W., Adamek M.: Late results after a new little-invasive corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. 27th Annual Congress of European Association of Urology, Paris (France), 24 -28 February 2012.

127. Perdzyński W., Adamek M.: Long-term results after a new corporoplasty based on stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature. 6th International Meeting of Reconstructive Urology, March 11-13, 2013, Hamburg, Germany.

128. Perdzyński W.: Ways to decrease invasiveness during operation of congenital penile curvature. 5th Surgical Workshop of Complex Uro-Genital Reconstructive Surgery,"Sava Perovic". 3-Days Live Surgery Workshop and Lectures, September 26-28, 2013, Belgrade, Serbia.

129. Perdzyński W, Adamek M, Stępień P: Late results after a new corporoplasty based on a stratified structure of tunica albuginea for the treatment of congenital penile curvature in adolescents. Abstracts of 1st Joint Meeting of European Society of Genito-Urinary Surgeons and European Society for Paediatric Urology, 21-22 November 2014, Ghent, Belgium. Doi: 10.13140/2.1.5181.6006

130. Perdzyński Wojciech, Adamek Marek: Our rules how to decrease invasiveness of reconstructive surgery for congenital penile curvature. 7th International Meeting On Reconstructive Urology, March 7 - 9, 2016.