uczestnicy Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej
stoją: trzeci od prawej - profesor Perović, czwarty od prawej - profesor Perdzyński


profesor Perović (po lewej) i profesor Perdzyński cieszą się po pomyślnym przeprowadzeniu ostatniej z 19 operacji rekonstrukcyjnych narządów moczowo-płciowych wykonanych w czasie trwania Europejskiej Szkoły Chirurgii Andrologicznej