dr Gekas (Grecja), dr Radojcić (Serbia), prof. Perdzyński


prof. Wojciech Perdzyński oraz prof. Sava Perović (Serbia) odpoczywają po operacji.


prof. Perdzyński, prof. Perović, prof. Krstić (Serbia)


dr Gekas (Grecja), doc.Djordjević (Serbia),prof. Perović, dr Reed (USA), prof. Perdzyński